معرفی دکتر سید علی جعفری

اینجانب دکتر سیدعلی جعفری فوق‌تخصص گوارش کودکان و عضو هیات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در سال ۱۳۷۷ پزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و در سال ۱۳۸۲ تخصص اطفال را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پایان رساندم.

از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ دوره فوق‌تخصص گوارش و کبد کودکان را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراندم و در حال حاضر در کنار تدریس در دانشگاه علوم پزشکی به مداوای کودکان در بیمارستان اکبر و مطب شخصی خود می‌پردازم.